Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Koncese a PPP projekty z pohledu nového zákona a aktuální judikatury

27.3.2017  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Robert Krč, Ph.D., odborník, jemuž je oblast veřejných zakázek vlastní, si pro AKADEMII C. H. BECK připravil přednášku na téma KONCESE A PPP PROJEKTY Z POHLEDU NOVÉHO ZÁKONA A AKTUÁLNÍ JUDIKATURY. Vyslechnout si ji můžete ve středu 19. dubna 2017.

Co nového v loňském roce přinesl zákon o zadávání veřejných zakázek do oblasti koncesí?

Zásadní změnou je, že do nového zákona o zadávání veřejných zakázek byla včleněna právní úprava koncesí, která vychází ze směrnice o koncesích z roku 2014. Koncesní zákon z roku 2006 byl zrušen.

Jak hodnotíte rozvoj a využití PPP projektů v posledních letech?

Rozvoj PPP projektů byl střídmý. Za úspěšné projekty lze považovat například depo městské dopravy a parkovací dům Rychtářka v Plzni.

Jak vidíte budoucnost PPP projektů?

Dle mého soudu je využití PPP projektů při současném čerpání EU dotací nevhodné a celý projekt značně zesložiťuje. 

Na druhé straně, po roce 2020 bude méně peněz z EU fondů a ze strany Evropské komise je stále větší tlak, aby se ustupovalo od přímých dotací k systému záruk a půjček, a proto je využití soukromého partnera formou PPP projektů možným řešením. PPP projekt není všemocným lékem, avšak v případě nastavení vzájemně výhodných a jasných podmínek bude dlouhodobě fungovat pro zadavatele i koncesionáře. Využití si lze představit jak u velkých infrastrukturálních projektů, tak také u menších municipálních, pro města a obce.

A jaký vliv na ně bude mít nová právní úprava?

Neutrální, je třeba však postupovat při zadávání striktně v souladu s pravidly obsaženými v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek, které jsou značně odlišné a dle kterých má zadavatel možnost flexibilnějšího postupu. V této oblasti má stále větší význam česká a EU judikatura.

C. H. Beck // Robert Krč