Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor s autory unikátního jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku

16.10.2017  |  Rozhovor s autorem

Jedinečný jednosvazkový komentář k OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU se za první 4 měsíce prodeje stal bezkonkurenčně nejúspěšnější publikací našeho nakladatelství. Precizně napsaný komentář, vytištěný na unikátním odlehčeném papíře, se koncentruje na praktické problémy a sporné otázky. Na jeho vzniku se autorsky podílelo 82 odborníků ze soudnictví, advokacie, notářství a akademické sféry a Vy máte nyní možnost si přečíst rozhovor s vedoucími tohoto autorského kolektivu, Janem Petrovem, Michalem Výtiskem a Vladimírem Beranem.


Slavnostního křtu komentáře se 2. listopadu 2017 v prostorách restaurace Art Restaurant Mánes ujal prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Na fotce zleva: spoluautoři komentáře Mgr. Michal Výtisk a Mgr. Vladimír Beran, ředitel Nakladatelství C. H. Beck Ing. Jiří Holna, kmotr komentáře prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. a spoluautor komentáře Mgr. Mgr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.


Jste spoluautory úspěšného jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku. To již samo o sobě komentář činí výjimečným. V čem dalším je Váš komentář jiný, lepší, zajímavější? 

Michal Výtisk: Jiný ve snaze myslet na co nejefektivnější využití času čtenářů – praktikujících právníků, byť někdy nemůžeme s ohledem na celkovou kapacitu počtu stran uvést analýzu navrhovaných řešení do všech podrobností. Lepší možná v rozsahu a přehlednosti zpracované judikatury a v možnosti nakládat pouze s jedním svazkem. 

Na komentáři pracoval úctyhodný kolektiv 82 odborníků, zejména soudci, advokáti, notáři, ale například i advokátní koncipienti. Jak se Vám v takovém počtu na knize pracovalo? A jak bylo těžké zkoordinovat autorský kolektiv i navazující redakci rukopisu? 

Vladimír Beran: Lépe, než jsme čekali. Příjemně nás překvapilo, kolik kvalitních a zkušených právníků se na komentáři podílelo a dalo mu ten čas. Přibližně 7 hodin na stránku. Díky počtu autorů a tomu, že na každého v průměru připadá 40 stran, si autor může dát na jedné straně více záležet.  

Psaní komentáře bylo nepochybně časově náročné. Jaké jsou Vaše plány a vize pro rok letošní a roky následující? 

Jan Petrov: Odpracovat dluhy, které se kvůli komentáři nashromáždily jinde. Pečlivě znovu projít celý komentář a opět průběžně studovat všechna zveřejňovaná rozhodnutí pro druhé vydání.

Chtěli byste na závěr něco vzkázat čtenářům? 

Jan Petrov: Snažíme se, a budeme se snažit i v dalších vydáních, aby komentář byl praktický a čím dál kvalitnější pracovní nástroj.  

Michal Výtisk: Usilujeme o to, aby se vám při řešení právního případu vyplatilo komentář otevřít jako první, zkrátka komentář první volby. 


C. H. Beck // Vladimír Beran, Jan Petrov & Michal Výtisk