Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Smluvní závazky

14.4.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., působí na katedře soukromého práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílel se na přípravě vzdělávacího projektu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích pro soudce a státní zástupce na Justiční akademii. Ve své hojné publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na smluvní právo. Na čtvrtek 5. května 2016 si připravil přednášku na téma SMLUVNÍ ZÁVAZKY.

<< 1 minuta čtení >>

Změnilo se podle Vás smluvní právo po účinnosti nového občanského zákoníku?

Ano, a výrazně. Ačkoli je základ právní úpravy převzat z obchodního zákoníku, nastává paradoxní situace. Je totiž nutné znát jak předchozí právní úpravu pro staré smlouvy, tak i nový občanský zákoník pro tvorbu nových smluv. Plus občanský zákoník přináší nové instituty, se kterými praxe neumí pracovat.

Vaše semináře jsou zaměřeny výhradně prakticky. Co Vás k tomu vede?

Čas. Účastníci vyhledávají mé semináře právě proto, že je nezdržuji sáhodlouhými rozbory, které jsou schopni udělat sami. Na mých seminářích se jde až na dřeň právní praxe. Nic víc, nic míň.

Je podle Vás téma uzavírání smluv aktuální?

Velmi. Vyvíjí se totiž jak judikatura, tak některé právní přístupy. Donedávna bylo nemyslitelné uzavírat smlouvy se zpětnou účinností. Teď už se o této možnosti ví a začíná se využívat. A takhle bych mohl hovořit hodiny. Lépe ovšem bude, pokud si účastníci přijdou mou přednášku poslechnout.

C. H. Beck