Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Srovnávací reklama

28.1.2016  |  Rozhovor s autorem

Publikace Srovnávací reklama podrobně objasňuje stejnojmennou problematiku a vykládá podmínky, za jejichž splnění je dovolena, a to včetně uvedení do kontextu s evropským právem. Obsahuje odkazy na desítky českých a zahraničních soudních rozhodnutí a rozsudků Soudního dvora EU a množství praktických ukázek a příkladů. Pokud se zajímáte o reklamu, využíváte ji při své soutěžní činnosti nebo je vaším běžným společníkem při práci i studiu, je novinka našeho nakladatelství určená právě vám. Autor Ondřej Hruda v rozhovoru přibližuje, proč právě tato kniha je (nejen) pro vaši právní praxi nepostradatelná.

<< 2 minuty čtení >>

Co vaše kniha přináší nového české právní praxi?

Na rozdíl od jiných autorů jsem se zaměřil na jedinou skutkovou podstatu nekalé soutěže, což mi umožnilo jít více do hloubky. Tím nechci říct, že by se jednalo o knihu srozumitelnou pouze úzkému okruhu právníků specializujících se na soutěžní právo. Naopak, výklad je podložen velkým množstvím praktických ukázek, příkladů a reprodukcí skutečných reklam. Kniha je tak určena nejen advokátům, soudcům nebo studentům práv, ale rovněž právním laikům – např. tvůrcům reklamy nebo i všem těm, kdo se o reklamu zajímají.

Čím je pro vás téma srovnávací reklamy zajímavé?

Když jsem před lety začínal studovat na Právnické fakultě MU, všichni vyučující se nás snažili přesvědčit, že zrovna jejich předmět je ten nejdůležitější. Nemyslím si, že by srovnávací reklama byl ten nejdůležitější právní institut, nicméně je to právní institut velmi zábavný – patrně svého partnera neprávníka více zaujmete tím, jak britský soud srovnání cen letenek doplněné textem „Expensive BA----ds“ posoudil jako „upřímnou srovnávací reklamu“, než například popisem fúze.

Jak se vám na knize pracovalo?

Ani v době, kdy jsem pracoval na knize, jsem se netěšil, až mi ráno zazvoní budík, nicméně práce na knize mě bavila a byl to patrně ten nejlepší způsob, jak se naučit něco nového o srovnávací reklamě a utřídit si v hlavě všechny informace o tomto zajímavém právním institutu.

PS: Ondřej Hruda byl v listopadu 2015 jmenován soudcem. Gratulujeme!

C. H. Beck