Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář. § 1158 - 1222

Bez DPH: 718,18 Kč S DPH: 790,00 Kč
Autor:

Eva Kabelková, Pavla Schödelbauerová

ISBN: 978-80-7400-444-5
Počet stran: 360
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK1
Datum vydání: 14.3.2013
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek (např. prohlášení vlastníka nelze po zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu prohlásit za neplatné; společenství vlastníků jednotek vzniká založením, nikoliv ex lege) a právě na ně upozorňují autorky v komentáři k ustanovením občanského zákoníku s dostatečným předstihem před účinností zákona.

Komentář je psán čtivě a srozumitelně a pro přehlednost je v závěru uvedena i tabulka, která srovnává ustanovení zákona o vlastnictví bytů s ustanoveními nového občanského kodexu. Autorky shrnují také dosavadní judikaturu použitelnou i za nové právní úpravy. Ocení ho v první řadě advokáti, ale také všichni vlastníci bytů, a tedy členové společenství a jejich orgánů. Publikace je velice vítaným příspěvkem pro včasnou přípravu na novou úpravu bytového spoluvlastnictví a fungování společenství vlastníků.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy