Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Komentáře

Stránka:
  1. 1
  2. 2
  1. Trestní odpovědnost právnických osob

    Trestní odpovědnost právnických osob

    Autor: Šámal a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2018
    Počet stran: 992
    ISBN: 978-80-7400-592-3
    Bez DPH: 1 718,18 Kč S DPH: 1 890,00 Kč

    Připravujeme

  2. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

    Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

    Autor: Tvrdý, A. Vavrušková
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2018
    Počet stran: 584
    ISBN: 978-80-7400-688-3
    Bez DPH: 1 263,64 Kč S DPH: 1 390,00 Kč

    Skladem

  3. Daňový řád. Komentář, 3. vydání

    Daňový řád. Komentář, 3. vydání

    Autor: Lichnovský, Ondrýsek a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2016
    Počet stran: 944
    ISBN: 978-80-7400-604-3
    Bez DPH: 1 627,27 Kč S DPH: 1 790,00 Kč

    Skladem

  4. Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání

    Zákon o daních z příjmů. Komentář 2. vydání

    Autor: V. Pelc
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2015
    Počet stran: 1428
    ISBN: 978-80-7400-517-6
    Bez DPH: 2 354,55 Kč S DPH: 2 590,00 Kč

    Skladem

  5. Zákon o Policii České republiky. Komentář, 2. vydání

    Zákon o Policii České republiky. Komentář, 2. vydání

    Autor: Vangeli Benedikt
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2014
    Počet stran: 488
    ISBN: 978-80-7400-543-5
    Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč

    Skladem

  6. Zákon o obětech trestných činů. Komentář

    Zákon o obětech trestných činů. Komentář

    Autor: Gřivna, Šámal, Válková a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2014
    Počet stran: 544
    ISBN: 978-80-7400-513-8
    Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč

    Skladem

  7. Trestní řád  7. vydání

    Trestní řád 7. vydání

    Autor: P. Šámal a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2013
    Počet stran: 4720
    ISBN: 978-80-7400-465-0
    Bez DPH: 6 354,55 Kč S DPH: 6 990,00 Kč

    Skladem

  8. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání

    Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání

    Autor: Šámal a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2012
    Počet stran: 3632
    ISBN: 978-80-7400-428-5
    Bez DPH: 4 118,18 Kč S DPH: 4 530,00 Kč

    Skladem

  9. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář, 3. vydání

    Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář, 3. vydání

    Autor: Šámal, Válková, Sotolář, Hrušáková, Šámalová
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2011
    Počet stran: 992
    ISBN: 978-80-7400-350-9
    Bez DPH: 1 709,09 Kč S DPH: 1 880,00 Kč

    Skladem

  10. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář

    Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář

    Autor: L. Dörfl
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2009
    Počet stran: 208
    ISBN: 978-80-7400-148-2
    Bez DPH: 463,64 Kč S DPH: 510,00 Kč

    Skladem

Stránka:
  1. 1
  2. 2