Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Komentáře

Stránka:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  1. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

    Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

    Autor: Tvrdý, A. Vavrušková
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2018
    Počet stran: 584
    ISBN: 978-80-7400-688-3
    Bez DPH: 1 263,64 Kč S DPH: 1 390,00 Kč

    Skladem

  2. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

    Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

    Autor: Vomáčka, Knotek, Konečná, Hanák, Dienstbier, Průchová
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2017
    Počet stran: 704
    ISBN: 978-80-7400-675-3
    Bez DPH: 1 172,73 Kč S DPH: 1 290,00 Kč

    Skladem

  3. Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Komentář

    Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Komentář

    Autor: Vítek a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2017
    Počet stran: 272
    ISBN: 978-80-7400-677-7
    Bez DPH: 809,09 Kč S DPH: 890,00 Kč

    Skladem

  4. Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

    Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

    Autor: Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2017
    Počet stran: 1632
    ISBN: 978-80-7400-673-9
    Bez DPH: 1 809,09 Kč S DPH: 1 990,00 Kč

    Skladem

  5. CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář

    CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář

    Autor: Tichý
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2017
    Počet stran: 440
    ISBN: 978-80-7400-649-4
    Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč

    Skladem

  6. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář, 4. vydání

    Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář, 4. vydání

    Autor: Vojtek, Bičák
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2017
    Počet stran: 440
    ISBN: 978-80-7400-670-8
    Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč

    Skladem

  7. Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

    Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

    Autor: Chaloupková, Holý
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2017
    Počet stran: 392
    ISBN: 978-80-7400-671-5
    Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč

    Skladem

  8. Občanský  zákoník. Komentář & Zákon o obchodních korporacích. Komentář
    Bez DPH: 6 166,36 Kč S DPH: 6 783,00 Kč

    Skladem

  9. Občanský zákoník. Komentář

    Občanský zákoník. Komentář

    Autor: Petrov, Výtisk, Beran a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2017
    Počet stran: 3120
    ISBN: 978-80-7400-653-1
    Bez DPH: 4 536,36 Kč S DPH: 4 990,00 Kč

    Skladem

  10. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

    Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

    Autor: Dvořák, Machurek, Novotný, Šebesta a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2017
    Počet stran: 1320
    ISBN: 978-80-7400-651-7
    Bez DPH: 2 172,73 Kč S DPH: 2 390,00 Kč

    Skladem

Stránka:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5