Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Cestovní právo

Bez DPH: 718,18 Kč S DPH: 790,00 Kč
Autor:

Dvořáková (roz. Havlíčková), Králová

ISBN: 978-80-7400-267-0
Počet stran: 512
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP107
Datum vydání: 23.6.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Cestovní právo je dosud nejrozsáhlejší právní publikací věnovanou právu souvisejícímu s cestovním ruchem v České republice. Je určena podnikatelům na trhu cestovního ruchu, jejich právníkům a všem, kteří se nespokojí jen s obecným úvodem do problematiky.
Čtenář je proveden veřejnoprávními, obchodními i spotřebitelskými souvislostmi podnikání v oblasti cestovního ruchu v České republice. Dozví se, jaká živnost je pro jeho podnikatelskou činnost vhodná, jak získat živnostenské oprávnění a jaké povinnosti pro něj vyplývají z živnostenského zákona, zákona na ochranu spotřebitele a zákona o cestovním ruchu včetně sankčních následků jejich nedodržení. Zařazen je rovněž výklad o speciálním režimu DPH pro cestovní služby. Osvětlen je proces uzavírání obchodních i spotřebitelských smluv, otázky odstoupení, odstupného i náhrady škody. Důraz je kladen na práva a povinnosti ze smlouvy o zájezdu. Podrobný výklad je ale věnován také např. smlouvě o obchodním zastoupení, smlouvě o ubytování nebo smlouvám v oblasti přepravy. Opomenuty nezůstaly ani nástroje ochrany spotřebitele při cestování, zejména pojištění záruky pro případ úpadku, pojištění storna nebo chargeback. Samostatný výklad je věnován ochraně cestujícího při cestování leteckou, vodní, autobusovou a železniční dopravou a nástrojům EU usnadňujícím přeshraniční uplatňování práva.
Vše je vysvětleno v souvislostech práva EU a rozsudků Soudního dvora EU. Hojně je odkazováno na příklady z české, rakouské, německé a britské soudní praxe.

Klíčová slova

cestovní ruch, zájezd, cestující, doprava, ubytování
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy