Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Běžná cena: 790,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 574,55 Kč S DPH: 632,00 Kč

Autor:

Svoboda, Šínová, Hamuľáková a kol.

ISBN: 978-80-7400-279-3
Počet stran: 464
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: AI5
Datum vydání: 25.9.2014
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Publikace je komplexním výkladem civilního práva procesního. Její první díl se v úvodu zabývá instituty, které jsou společné jak spornému řízení, tak tzv. nesporným řízením. Poté se podrobně věnuje civilnímu sporu. Výklad procesních norem doprovází praktické ukázky jejich aplikace. Kniha se zaměřuje na změny, k nimž v civilním procesu došlo v posledních pěti letech. Podrobně rozebírá např. současný režim koncentrace řízení, věnuje se přerozdělení důkazních břemen mezi účastníky a problematice rozhodování o náhradě nákladů řízení ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu.
Publikace je určena absolventům právnických fakult připravujícím se na profesní zkoušky, dále advokátům, soudcům a samozřejmě i studentům právnických fakult. Jde o dílo, v němž dochází ke konfrontaci akademického přístupu k procesnímu právu s pohledem soudce nebo advokáta, který aplikuje procesní normy v praxi. Střet dvou možných přístupů k procesnímu právu vede k závěrům, které jsou inovativní. Například nutí k zamyšlení nad tím, zda tzv. přípravné jednání podle § 114c OSŘ skutečně slouží k co nejefektivnějšímu a zároveň nejúplnějšímu projednání záležitosti, nebo zda jde jen o další procesní institut, který vede k možná nepatřičnému urychlení řízení na úkor dokazování.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy