Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Bez DPH: 809,09 Kč S DPH: 890,00 Kč
Autor:

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kol.

ISBN: 978-80-7400-787-3
Počet stran: 504
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: AI23
Datum vydání: 1.6.2020
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak představitelům odborných právnických profesí pro jejich samostudium nebo profesní zkoušky. Z hlediska své struktury je kniha rozdělena na základní text přinášející obecné poznatky o civilním právu procesním, který je doplněný o praktické příklady a rozšiřující poznámky. Tyto usnadňují orientaci v tématu, upozorňují na možné výkladové problémy týkající se jednotlivých institutů, jakož i na jejich řešení prostřednictvím existující judikatury. V duchu moderních učebních pomůcek je kniha též doplněna o odkazy na rozšiřující odbornou literaturu a tam, kde je to pro pochopení institutu vhodné, též o informace o relevantní právní úpravě zahraniční.

Kolektiv autorů

Marek Juráš, Jana Petrov Křiváčková, Pulkrábek Zdeněk, Marek Števček

Klíčová slova

soudní řízení, účastník, procesní úkon, dokazování, náklady řízení
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy