Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

COMPLIANCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

27. dubna 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.

Vystudoval právo a právní vědu na Univerzitě Karlově v Praze a mezinárodní veřejnou správu na University of Miami. Kromě toho absolovoval další studijní programy, např. na University of Cambridge. Působil jako hlavní editor právního informačního systému v nadnárodním právním nakladatelství a v rámci dlouhodobé odborné stáže na Nejvyšším správním soudě.
Je členem vládních nebo meziresortních pracovních skupin či komisí jako např. Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí nebo vládní Výbor pro EU na pracovní úrovni či Výbor vládního zmocněnce pro zastupování před SDEU.
Reprezentuje ČR při vyjednávání a přijímání evropské legislativy v rámci pracovních skupin Rady EU a Evropské Komise. Podílí se na tvorbě národní legislativy (např. jako spoluautor zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže). Jako právník odboru legislativně-právního Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zastupuje ve sporech před civilními soudy.
Pravidelně publikuje, přednáší a vyučuje v akademické sféře.

Obsah semináře


Compliance ve veřejné správě
co je compliance a co je korupce
tzv. vládní agenda
usnesení vlády a jejich závaznost
vnitřní organizační předpisy a jejich vynutitelnost

 

Etické kodexy
jak napsat etický kodex
obsah etických kodexů
závaznost etických kodexů

 

Interní protikorupční programy
jak napsat interní protikorupční program
obsah interních protikorupčních programů
závaznost interních protikorupčních programů

 

Střet zájmů a konkureční doložky
střet zájmů a konkurence v zákoníku práce
střet zájmů a konkurence ve služebním zákoně
konkurenční doložky a povinnost mlčenlivosti

 

Vládní materiály pro boj s korupcí
vládní koncepce boje s korupcí
vládní Akční plány proti korupci a Akční plány pro otevřené vládnutí
specifika úředníků samosprávných celků
“protikorupční zákony” - např. střet zájmů, finanční kontrola, lobbing

 

Whistleblowing
nařízení vlády o whistleblowingu
směrnice EU o whistleblowingu
návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowingu)
stávající ochrana oznamovatelů v platných zákonech

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost se zákonným i podzákonným rámcem plnění povinnosti ve veřejné sféře, zejména v oblasti protikorupčních opatření.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro všechny pracovníky ve státní správě i samosprávě, dále může být i přínosem např. pro zástupce dalších veřejných organizací, státních podniků, příspěvkových organizací a zaměstnanců vysokých škol