Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

COMPLIANCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

30. září 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.

Vystudoval právo a právní vědu na Univerzitě Karlově v Praze a mezinárodní veřejnou správu na University of Miami. Kromě toho absolvoval další studijní programy, např. na University of Cambridge. Působil jako hlavní editor právního informačního systému v nadnárodním právním nakladatelství a v rámci dlouhodobé odborné stáže na Nejvyšším správním soudě.
Je členem vládních nebo meziresortních pracovních skupin či komisí jako např. Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí nebo vládní Výbor pro EU na pracovní úrovni či Výbor vládního zmocněnce pro zastupování před SDEU.
Reprezentuje ČR při vyjednávání a přijímání evropské legislativy v rámci pracovních skupin Rady EU a Evropské Komise. Podílí se na tvorbě národní legislativy (např. jako spoluautor zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže). Jako právník odboru legislativně-právního Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zastupuje ve sporech před civilními soudy.
Pravidelně publikuje, přednáší a vyučuje v akademické sféře.

Obsah semináře

Compliance ve veřejné správě
co je compliance
compliance v soukromé versus veřejné sféře
tzv. vládní agenda a druhy jednotlivých písemných aktů
usnesení vlády a jejich závaznost a vynutitelnost
vydávání dalších vládních aktů – např. mimořádná opatření
vnitřní organizační předpisy a jejich vynutitelnost

 

Etické kodexy
jak napsat etický kodex
obsah etických kodexů
forma a závaznost etických kodexů
„soukromé“ versus „státní“ etické kodexy

 

Interní protikorupční programy
jaké organizace musí mít interní protikorupční program
jak napsat interní protikorupční program
obsah interních protikorupčních programů
závaznost interních protikorupčních programů


Střet zájmů a konkurenční doložky

střet zájmů a konkurence v zákoníku práce
střet zájmů a konkurence ve služebním zákoně
konkurenční doložky a povinnost mlčenlivosti

 

Vládní koncepce boje s korupcí
vládní programy boje s korupcí
vládní Akční plány proti korupci a Akční plány pro otevřené vládnutí
specifika úředníků samosprávných celků
“protikorupční zákony” - např. střet zájmů, finanční kontrola, lobbing

 

Whistleblowing
nařízení vlády o whistleblowingu
směrnice EU o whistleblowingu
návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowingu)
stávající ochrana oznamovatelů v platných zákonech

 

 


Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit se s komplexními veřejnoprávními povinnostmi provádět interní protikorupční opatření uvnitř jednotlivých organizací. Je důležité vymezit všechny potencionální veřejnoprávní adresáty a jejich konkrétní úkoly. Problematika tzv. compliance se netýká totiž pouze soukromých subjektů, ale i subjektů s veřejnoprávním prvkem. Zásadní je dostat se do problematiky tzv. vládní agendy, kterou musí sledovat vedle svých ostatních zákonných povinností všechny subjekty i s jen částečným veřejnoprávním charakterem. Tato agenda zahrnuje zejména řádnou tvorbu interních předpisů, etických kodexů, interních protikorupčních programů, whistleblowingu nebo střetu zájmů.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro všechny pracovníky ve státní správě i samosprávě, dále může být i přínosem např. pro zástupce dalších veřejných organizací, státních podniků, příspěvkových organizací státu nebo veřejných vysokých škol.