Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

DATOVÉ SCHRÁNKY A AUTORIZOVANÁ KONVERZE

11. prosince 2019 (13.30–17.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Lada Petriková

Působí již řadu let jako vedoucí právník v advokátní kanceláři AK Vlasák advokáti s.r.o., kde vede tým specialistů poskytujících komplexní právní služby externím klientům, a to ve všech právních odvětvích. Věnuje se nejvíce IT a IP právu, a dále daňovému, obchodnímu, občanskému, medicínskému a trestnímu právu. V neposlední řadě se pak zabývá i podporou rozvoje byznysu klientů a věnuje se dlouhodobě i lektorské činnosti. Řadu let se také zabývá možnostmi efektivního propojení lékařství, neurověd a IT a v oblasti neurotechnologií aktuálně připravuje konkrétní projekt využití 3D technologií k prevenci a léčbě poruch nálad a prožívání.

Obsah semináře

 

Elektronická komunikace – formy, principy, výhody, nástroje


Elektronické dokumenty


Základní pojmy a instrumenty (elektronický podpis, elektronická značka/pečeť, kvalifikované časové razítko)


Co je to datová schránka a k čemu slouží?


Kdo datovou schránku musí mít a kdo ji může mít + kde a jak si ji zřídit?


Přihlášení do datové schránky a její obsluha (funkcionality, nastavení, apod.) – praktická ukázka


Datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou a její možné stavy


Dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou a její přípustné formáty


Poštovní datová zpráva jako komerční služba zasílaná datovou schránkou


Znepřístupnění/zrušení datové schránky


Způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti


Konverze dokumentů (neautorizovaná x autorizovaná) – jak na to?

 

Cíl semináře

Seznámíte se s hlavními pojmy elektronické komunikace a dozvíte se vše, co potřebujete pro efektivní a správnou práci s datovou schránkou i pro realizaci autorizované konverze. Získáte řadu praktických poznatků a dovedností potřebných v oblasti elektronické komunikace, obsluhy datových schránek a autorizované konverze. 

Komu seminář doporučujeme

Přicházíte v praxi jakkoli do styku s datovými schránkami a/nebo autorizovanou konverzí? Pak je tento seminář ušit na míru přesně pro Vás. Není důležité, zda jste fyzická osoba či zástupce právnické osoby či pracovník orgánu veřejné moci, právník či nemáte právnické vzdělání.