Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Dědické právo v praxi

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Svoboda, Klička

ISBN: 978-80-7400-266-3
Počet stran: 408
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP92
Datum vydání: 21.11.2014
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


* publikace přibližuje novou úpravu dědického práva z pohledu práva hmotného i procesního
* zdůrazňuje praktickou stránku řešení nových problémů, které nová úprava dědického práva přinesla
* v první části se věnuje nové úpravě dědického práva hmotného a přináší rovněž výklad svěřenského nástupnictví, náhradnictví či odkazu
* ve druhé části se věnuje právu procesnímu (popisuje řízení o pozůstalosti jako kontinuální proces od jeho zahájení, přes předběžná šetření, zjišťování dědiců, odkazovníků a majetku zůstavitele až po projednání pozůstalosti a jeho ukončení)
* obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou obecné úpravě likvidace pozůstalosti
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy