Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Zdeněk Nový

ISBN: 978-80-7400-376-9
Počet stran: 232
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI58
Datum vydání: 22.3.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Kniha pojednává o dobré víře jako jednom ze základních soukromoprávních principů, a to specificky v kontextu smluvního práva v mezinárodním obchodu. Jejím obecným cílem je zdůraznit význam tohoto principu pro fungování smluvních vztahů v mezinárodním obchodu, když zachování elementární důvěry mezi smluvními stranami představuje jednu z klíčových ingrediencí mezinárodního obchodování.

Publikace je určena všem zájemcům o soukromé právo, právní komparaci, právo mezinárodního obchodu a mezinárodní rozhodčí řízení. Kniha může být zajímavou nejen pro akademické publikum, ale také pro právní praktiky, kteří se pohybují v oblasti uzavírání mezinárodních obchodních smluv.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy