+420 273 139 219 beck@beck.cz

Ekonomické tituly

4. strana výběru 1. strana výběru
Zobrazovat po 10 20 30 40
1 2 3 4 5 6 7
 • Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem
  Finanční analýza představuje jeden z nástrojů řízení podniku. Pomáhá měřit dopady podnikové činnosti a posuzovat ekonomickou výkonnost. Ta může být chápána a měřena buď pomocí ukazatelů obchodní...

  590,00 Kč s DPH 536,36 Kč bez DPH

  Koupit
  Finanční analýza představuje jeden z nástrojů řízení podniku. Pomáhá měřit dopady podnikové činnosti a posuzovat ekonomickou výkonnost. Ta může být chápána a měřena buď pomocí ukazatelů obchodní...
 • Podniková ekonomika. Sbírka příkladů a případových studií
  Sbírka příkladů a případových studií k učebnici Podniková ekonomika (Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol.) slouží studentům k procvičení probírané látky a tím i k jejímu důkladnějšímu pochopení....

  390,00 Kč s DPH 354,55 Kč bez DPH

  Koupit
  Sbírka příkladů a případových studií k učebnici Podniková ekonomika (Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol.) slouží studentům k procvičení probírané látky a tím i k jejímu důkladnějšímu pochopení....
 • Strategie úspěšného podniku. Symbióza kreativity a disciplíny
  Nastoupila doba, kdy cestou k vítězství v oblasti podnikání je symbióza kreativity a disciplíny. Ta vede k unikátnosti podniku, která umožní dosažení jeho konkurenceschopnosti. Kniha se zabývá...

  690,00 Kč s DPH 627,27 Kč bez DPH

  Koupit
  Nastoupila doba, kdy cestou k vítězství v oblasti podnikání je symbióza kreativity a disciplíny. Ta vede k unikátnosti podniku, která umožní dosažení jeho konkurenceschopnosti. Kniha se zabývá...
 • Trh práce v Evropské unii. Historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy
  Fungování trhu práce je založeno na základních ekonomických principech, obdobně jako na jiných trzích i zde se střetává poptávka s nabídkou, subjekty na trhu práce se snaží maximalizovat svůj...

  490,00 Kč s DPH 445,45 Kč bez DPH

  Koupit
  Fungování trhu práce je založeno na základních ekonomických principech, obdobně jako na jiných trzích i zde se střetává poptávka s nabídkou, subjekty na trhu práce se snaží maximalizovat svůj...
 • Nové ekonomické nástroje řízení rizika počasí
  Na českém trhu unikátní publikace je výsledkem výzkumu autora v oblasti finančních kontraktů na počasí, které zahrnují deriváty na počasí a indexové pojištění. Cílem knihy je představit nové...

  490,00 Kč s DPH 445,45 Kč bez DPH

  Koupit
  Na českém trhu unikátní publikace je výsledkem výzkumu autora v oblasti finančních kontraktů na počasí, které zahrnují deriváty na počasí a indexové pojištění. Cílem knihy je představit nové...
 • Mezinárodní správa společností
  V dnešní době podniky hledají především netradiční a nové cesty, jak zlepšit ekonomické výsledky, konkurenceschopnost a v neposlední řadě atraktivitu svého podnikání pro potenciální zahraniční...

  790,00 Kč s DPH 718,18 Kč bez DPH

  Koupit
  V dnešní době podniky hledají především netradiční a nové cesty, jak zlepšit ekonomické výsledky, konkurenceschopnost a v neposlední řadě atraktivitu svého podnikání pro potenciální zahraniční...
 • Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky v globální světové ekonomice
  Kniha je zaměřena na nejvýše aktuální otázky. Jejím cílem je identifikovat, jakými charakteristikami se vyznačuje současný ekonomický systém a jaký dopad mají změny vnějšího prostředí a měnícího se...

  390,00 Kč s DPH 354,55 Kč bez DPH

  Koupit
  Kniha je zaměřena na nejvýše aktuální otázky. Jejím cílem je identifikovat, jakými charakteristikami se vyznačuje současný ekonomický systém a jaký dopad mají změny vnějšího prostředí a měnícího se...
 • Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a měnové unie
  Česká republika se v květnu 2004 stala členskou zemí Evropské unie. Okamžikem vstupu se také automaticky účastní třetí fáze projektu hospodářské a měnové unie se závazkem budoucího vstupu do...

  350,00 Kč s DPH 318,18 Kč bez DPH

  Koupit
  Česká republika se v květnu 2004 stala členskou zemí Evropské unie. Okamžikem vstupu se také automaticky účastní třetí fáze projektu hospodářské a měnové unie se závazkem budoucího vstupu do...
 • Světová ekonomika – nové jevy a perspektivy. 3. vydání
  3. vydání
  Třetí vydání úspěšné vysokoškolské učebnice zachycuje aktuální otázky a trendy ve vývoji světové ekonomiky. Cílem autorů bylo zprostředkovat čtenářům pokud možno ucelený pohled na tuto složitou a...

  640,00 Kč s DPH 581,82 Kč bez DPH

  Koupit
  Třetí vydání úspěšné vysokoškolské učebnice zachycuje aktuální otázky a trendy ve vývoji světové ekonomiky. Cílem autorů bylo zprostředkovat čtenářům pokud možno ucelený pohled na tuto složitou a...
 • Podniková strategie
  Současná ekonomická situace nutí manažery a vlastníky podniků v ještě větší míře hledat varianty, jak udržet svoji firmu na trhu. Toto úsilí je často realizováno prostřednictvím krátkodobých až...

  650,00 Kč s DPH 590,91 Kč bez DPH

  Koupit
  Současná ekonomická situace nutí manažery a vlastníky podniků v ještě větší míře hledat varianty, jak udržet svoji firmu na trhu. Toto úsilí je často realizováno prostřednictvím krátkodobých až...