Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

EMISE A NABÍZENÍ NEKAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ V ČESKÉ REPUBLICE

12. března 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Ing. Tomáš Kirner

Advokát, absolvoval Právnickou fakultu (2015, Mgr.), Fakultu sociálních studií, obor mezinárodní vztahy a politologie (2014, Bc.) a Ekonomicko-správní fakultu, obor hospodářská politika a mezinárodní vztahy (2016, Ing.), vše na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci studia dále absolvoval dlouhodobé zahraniční studijní programy na Právnické fakultě Bergenské univerzity a na Právnické fakultě a Ekonomické fakultě na Univerzitě v A Coruñi. V současnosti dále působí jako doktorand na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V advokacii je aktivní od roku 2013 a od roku 2015 působí v advokátní kanceláři Allen & Overy (od roku 2018 jako advokát). Zaměřuje se na oblast práva kapitálového trhu včetně úpravy cenných papírů a finančních derivátů, regulaci bankovnictví, pojišťovnictví a investic a na právo hospodářské soutěže. Je spoluautorem mezinárodní publikace Global Legal Insight 2019 na oblast FinTech. V rámci doktorského programu se podílí na  přednáškách předmětu právo cenných papírů na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a v rámci dalších předmětů také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M.

Advokát, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2006, Mgr.) a Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (2006, Bc.). V roce 2010 získal titul LL.M. a akademické ocenění Harlan Fiske Stone Scholar na Právnické fakultě Kolumbijské univerzity (Columbia Law School) v New Yorku. Absolvoval rovněž řadu dalších studijních a pracovních pobytů v zahraničí (mj. na Právnické fakultě Univerzity v Řezně). Od roku 2006 působí v advokátní kanceláři Allen & Overy (od roku 2009 jako advokát). Zaměřuje se na oblast práva obchodních společností, bankovního práva a práva cenných papírů a kapitálového trhu. Je spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporacích, zákonu o nabídkách převzetí, knihy Compliance v podnikové praxi a mezinárodní publikace Global Legal Insight 2019 na oblast FinTech a pravidelně publikuje rovněž ve všech dalších zmiňovaných oblastech. V rámci některých předmětů problematiku práva cenných papírů a kapitálového trhu také přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Obsah semináře

Seminář je zaměřen na oblast práva kapitálových trhů. Konkrétně na oblast emisí a nabízení nekapitálových cenných papírů podle nového nařízení o prospektu a dalších národních pravidel stanovených regulací bankovnictví, kapitálového trhu (včetně zneužití trhu) a investičních služeb.
Tato komplexní oblast bude představena z hlediska regulatorních aspektů stanovených příslušnými právními předpisy a z hlediska komerční praxe, která se na českém kapitálovém trhu rozvíjí.

 

Autoři budou zejména hovořit o nárocích na prospekt a nabídkový program nekapitálového cenného papíru, charakteru dluhopisů, investičních certifikátů a jiných strukturovaných cenných papírů, standardních ustanoveních emisních podmínek včetně finančních kovenantů, novém institutu agenta pro zajištění, jak je uveden v § 20 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákazech černé banky a pokoutných fondů kolektivního investování. Dále se budou zabývat problematikou distribuce cenného papíru a jejím charakterem v rámci ČR a následného passportování do jiné země EU. Tato oblast je podstatně regulována a jakékoliv porušení může způsobit riziko uložení vysoké pokuty ze strany České národní banky.
Cíl semináře

Obsah semináře bude účastníkům prezentován především s ohledem na praktické poznatky, na které autoři v rámci své advokátní praxe doposud narazili na českém kapitálovém trhu nebo v dalších jurisdikcích evropské unie, kde se na emisích podíleli.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost, advokáty, ale i pro podnikové právníky z finančních institucí a osoby zabývající se touto problematikou ve veřejné správě.