Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Finanční management

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Irena Jindřichovská

ISBN: 978-80-7400-052-2
Počet stran: 320
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK53
Datum vydání: 14.6.2013
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Kniha pojednává o financování podniků a jeho zákonitostech. Po úvodních kapitolách, které stanovují rámec a základní principy finanční teorie, se kniha zaměřuje na ziskovost podniku, jeho finanční strukturu a oceňování a hlavní faktory, které je spoluurčují. Výklad postupuje od oceňování investičních záměrů a projektů přes způsob dlouhodobého financování podniku a kapitálovou strukturu ke krátkodobému financování. Speciálním tématem jsou fúze a akvizice podniků doplněné o metody oceňování při fúzích pomocí diskontovaných cash flow. Knihu uzavírá finanční analýza podniku, která zkoumá vlivy na ziskovost a z finančního hlediska.
Teoretické základy a znalost jejich použití v praxi usnadňují rozhodování o financování rozmanitých aktivit podniku. Vysvětlení teoretických principů a metod je v každé kapitole doprovázeno praktickými aplikacemi – příklady a případovými studiemi, které umožní čtenáři lépe porozumět diskutovaným problémům. Řešení příkladů je zařazeno v závěru knihy. Součástí publikace je také stručný slovníček použitých odborných pojmů.
Kniha je určena odborníkům z praxe – podnikatelům a finančním manažerům, kterým umožní lépe porozumět zákonitostem financování podniku, investování a rozhodování o finančních operacích. Je ale také vhodným studijním textem pro studenty vysokých škol, především pro kurzy podnikových financí a finančního managementu.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy