Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Finanční právo, 6. upravené vydání

Bez DPH: 809,09 Kč S DPH: 890,00 Kč
Autor:

Bakeš, karfíková, Kotáb, Romana Marková a kol.

ISBN: 978-80-7400-440-7
Počet stran: 552
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: PU98
Datum vydání: 5.11.2012
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Šesté, upravené a aktualizované vydání vysokoškolské učebnice finančního práva přináší ucelený pohled na obecnou i zvláštní část finančního práva v jejich komplexnosti a vzájemné provázanosti.

Šesté vydání:
* Představuje užitečnou pomůcku k porozumění významnému a neustále se rozvíjejícímu úseku platného českého práva
* Přináší nejnovější informace a poznatky z řady oblastí a úseků finančního práva, zejména: daňového práva hmotného a procesního, nové soustavy orgánů finanční správy a celní správy, nové úpravy peněžního oběhu a platebního styku a práva finančního trhu
* Zachycuje právní stav k 31. květnu 2012 a v některých oblastech nastiňuje i možnosti dalšího vývoje tuzemské právní úpravy po tomto datu
* Je určeno především posluchačům právnických fakult, ale též studentům vysokých škol ekonomického, obchodního i jiného zaměření
* Dobře poslouží jako pomůcka také pracovníkům finanční správy, justice, bankovnictví či finančního trhu a podnikatelské sféře
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy