Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Franchising. Podnikání pod cizím jménem, 3. vydání

Bez DPH: 472,73 Kč S DPH: 520,00 Kč
Autor:

Martina Řezníčková

ISBN: 978-80-7400-174-1
Počet stran: 208
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: EPH58
Datum vydání: 1.11.2009
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Franchising jako metoda podnikání již zaujímá v České republice pevné místo. Předkládaná publikace se zaměřuje především na vysvětlení podstaty a způsobu fungování franchisingu v ČR. Hlavní pozornost je zaměřena na franchisingovou smlouvu, jako na právní základ fungování spolupráce na principech franchisingu, s přihlédnutím k právu občanskému, obchodnímu, finančnímu, stavebnímu, pracovnímu a právu nehmotných statků. Podrobná analýza je věnována aspektům práva soutěžního a vztahu franchisingu a zákona o ochraně hospodářské soutěže. Opomenuta není ani stručná charakteristika některých franchisových systémů působících na území ČR.

Třetí vydání zohledňuje jak legislativní změny, k nimž v mezidobí došlo v ČR, tak i vydání nových předpisů vztahujících se k franchisingu v rámci Evropské unie.

Publikace je určena jak pro odbornou veřejnost, tak i pro podnikatele působící v oblasti franchisingu.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy