Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech.

Bez DPH: 472,73 Kč S DPH: 520,00 Kč
Autor:

Kristina Koldinská

ISBN: 978-80-7400-343-1
Počet stran: 256
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI52
Datum vydání: 24.9.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Rovné postavení mužů a žen, gender a diskriminace jsou stále více skloňovanými pojmy nejen v českém společenském dění, ale i v právních diskusích. V poslední době se množí kauzy diskriminace na základě pohlaví, řešené již i českými soudy v návaznosti na judikaturu Evropského soudního dvora či Evropského soudu pro lidská práva. Tato kniha se věnuje rovnosti mužů a žen především z perspektivy sociálního práva, tedy těch právních norem, jež upravují sociální ochranu a v určitém smyslu tak doplňuje nedávno vydaný Komentář k antidiskriminačnímu zákonu.
Značný důraz je přitom kladen na mezinárodní právo a právo EU, jež tvoří základ současné národní právní úpravy v této oblasti. Kniha se věnuje i některým konkrétním příkladům diskriminace (nejen) na základě pohlaví a nastiňuje jejich řešení.

Publikaci ocení široký okruh čtenářů, tedy nejen advokáti, soudci, právníci státní správy a nevládních organizací, ale také všichni, kdo se s problematikou nerovného zacházení za základě pohlaví setkávají, tedy například personalisté, management podniků apod.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy