Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje

Bez DPH: 572,73 Kč S DPH: 630,00 Kč
Autor:

Petr Musil

ISBN: 978-80-7400-112-3
Počet stran: 224
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: EU45
Datum vydání: 12.5.2009
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Lidstvo se v současnosti potýká s řadou globálních problémů. Přitom jednotlivé typy či skupiny problémů neexistují samostatně, ale jsou vzájemně provázány. Dochází také k jistému odklonu od dělení globálních problémů a jejich hierarchizace. Míra palčivosti se u jednotlivých skupin problémů stále více považuje za rovnou a převažuje názor, že není možné jednoduše prohlásit, že například globální problém přírodních zdrojů je méně významný než globální problém budoucnosti člověka.
Učebnice se zabývá analýzou globálního energetického problému a nastiňuje možnosti jeho řešení z hlediska hospodářské politiky. Daná problematika je zasazena do kontextu Evropské unie, jejíž členské státy vidí řešení energetického problému v podpoře obnovitelných zdrojů energie.
Text je rozčleněn do tří základních kapitol. První obsahuje podrobnou analýzu globálního energetického a surovinového problému a přináší také souhrn hlavních teoretických přístupů. Druhá kapitola je zaměřena na obnovitelné zdroje energie a jejich význam v rámci Evropské unie. Samostatná pozornost je věnována možnostem využití těchto zdrojů v České republice. Třetí kapitola pojednává o úloze hospodářské politiky při řešení energetického problému, vzájemném vztahu hospodářské a energetické politiky a praktické hospodářské politice obnovitelných zdrojů jak na úrovni Evropské unie, tak v rámci České republiky. Opomenuty nezůstaly ani mikroekonomické a makroekonomické dopady podpory obnovitelných zdrojů energie.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy