Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

INSOLVENCE, FINANCOVÁNÍ, ZÁSTAVNÍ PRÁVO

18. března 2020 (9.00–17.20)
Hotel Kings Court Prague

Běžná cena: 12 705,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 8 500,00 Kč S DPH: 10 285,00 Kč Sleva platí do 3. 2. 2020

V ceně je zahrnut oběd ve formě tříchodového menu, drobné občerstvení včetně nápojů během celého dne a závěrečný goodbye drink. Dále blok a psací potřeby.

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Advokát a Of Counsel AK PRK Partners působící na Ministerstvu spravedlnosti České republiky a Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí.

JUDr. Zdeněk Krčmář

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem od roku 1988 a soudcem Nejvyššího soudu od roku 1996. Vystudoval Právnickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1988 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 soudcem Krajského soudu v Ostravě.

JUDr. František Kučera

Nejprve působil jako soudce ve sporné agendě civilního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4, následně od roku 1991 u odvolacího Městského soudu v Praze. Od roku 1996, kdy začal působit u Vrchního soudu v Praze, se specializuje na rozhodování ve věcech konkursu a vyrovnání, od roku 2008 též ve věcech dle insolvenčního zákona, a zároveň na problematiku incidenčních sporů. V současnosti je předsedou evidenčního senátu Vrchního soudu v Praze.

Mgr. Petr Kuhn

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a École Supérieure de Commerce et Management. Specializuje se na korporační, finanční a insolvenční právo. V letech 2004-2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006-2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Mezi roky 2006-2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako konzultant / advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku u Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.

Mgr. Milan Polášek

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Od roku 1999 působí jako soudce a od roku 2013 jako soudce Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci.

Mgr. Petr Sprinz, LL.M.

Advokát a partner AK Havel & Partners se specializuje především na insolvence a restrukturalizace, včetně refinancování korporací ve finanční krizi, jakož i na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. V oblasti insolvencí a restrukturalizací má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v insolvenčním řízení na straně věřitelů i dlužníků, jakož i třetích osob v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku z majetkové podstaty.

Mgr. Hynek Zoubek

Je členem občanskoprávního a obchodního kolegia, soudcem od roku 2006 a soudcem Nejvyššího soudu od roku 2018. Od roku 2003 působil jako justiční čekatel u Městského soudu v Praze. V roce 2006 byl přidělen k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a jmenován předsedou senátu. Roku 2011 byl dočasně přidělen k Městskému soudu v Praze na úsek civilní a roku 2013 na úsek obchodní. V roce 2013 byl přeložen k Městskému soudu v Praze, kde působil nejprve jako soudce a od roku 2015 jako místopředseda pro úsek občanskoprávní.

Program konference

08:00–09:00           registrace účastníků

09:00–09:10           zahájení konference

09:10–10:30           I. BLOK: OBSAH PŘIPRAVUJEME

10:30–10:45           coffee break

10:45–11:55           II. BLOK: OBSAH PŘIPRAVUJEME

11:55–13:00           oběd

13:00–14:10           III. BLOK: OBSAH PŘIPRAVUJEME

14:1014:25          coffee break

14:2515:35          IV. BLOK: OBSAH PŘIPRAVUJEME

15.35-15.50           coffee break

15:5017:20          V. BLOK: OBSAH PŘIPRAVUJEME

17:20                      ukončení konference a přesun na Goodbye drink

Cíl konference

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci INSOLVENCE, FINANCOVÁNÍ, ZÁSTAVNÍ PRÁVO.

 

Využijte jedinečnou příležitost strávit den s největšími odborníky z oboru. Přednášet a na Vaše dotazy odpovídat budou přední odborníci z řad soudců Nejvyššího soudu, insolvenční správci a advokáti.

 

Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den.

 

Programem nabitým zajímavými tématy Vás bude celý den provázet JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.


Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.

Komu konferenci doporučujeme

Konference je určená široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátským koncipientům, insolvenčním správcům, soudcům, firemním právníkům a zaměstnancům státních či veřejných institucí a každému, kdo má o tuto problematiku zájem.

Obchodní podmínky

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCI:

Přihlášky přijímáme jen v písemné podobě. Přihlásit se můžete prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Konference, e-mailem (vendula.soukupova@beck.cz) anebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 34, 110 00 Praha). V přihlášce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje.

Přihláška účastníka se stává závaznou dnem doručení do naší společnosti. Organizátor konference si vyhrazuje právo ukončit registraci účastníků před stanoveným termínem uzávěrky přihlášek, jestliže počet přihlášených účastníků přesáhne kapacitní možnosti. Zájemci budou evidovaní podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří zašlou přihlášku dříve. Po přijetí přihlášky Vám zašleme do 7 pracovních dní informaci o způsobu úhrady účastnického poplatku na konferenci. Nejméně 7 dní před konáním konference obdrží všichni účastníci organizační pokyny, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedou v přihlášce. Přihlášením na konferenci dává účastník souhlas k vyhotovení obrazové dokumentace konference ze strany společnosti Nakladatelství C. H. Beck za účelem zdokumentování jejího průběhu.


PLATBA:

Po přijetí přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku. Účastnický poplatek se považuje za uhrazený připsáním fakturované ceny konference na bankovní účet uvedený v zálohové faktuře. Úhrada je možná jen bankovním převodem. Nepřijímáme hotovost ani platební karty. V ceně konference je zahrnutý oběd a drobné občerstvení včetně nápojů v průběhu celého dne, goodbye drink a blok a psací potřeby.


STORNO PODMÍNKY:

Jakékoliv změny a storna objednávek/přihlášek na konferenci přijímáme pouze písemně. Zrušit objednávku je možné v rámci storno podmínek: bez poplatku do 21. 1. 2020, v případě zrušení od 22. 1. do 20. 2. 2020 vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celé sumy konference včetně DPH, v případě zrušení účasti po 21. 2. 2020 vzniká povinnost uhradit 100 % z ceny poplatku za konferenci včetně DPH. V případě, že se účastník nemůže na konferenci dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Pokud bude konference zrušená ze strany společnosti, účastníkovi bude suma vrácena v plné výši.

Nakladatelství C. H. BECK, s. r. o., jakožto organizátor konference si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu, místa konání anebo na zrušení konference. V případě výskytu takovýchto změn se na účastníka nevztahují žádné storno podmínky.


KONTAKTNÍ OSOBY

Vendula Soukupová

realizace seminářů

E-mail: vendula.soukupova@beck.cz

Tel.: +420 273 139 223


Jana Beránková

marketing manager & organizátor konferencí

E-mail: jana.berankova@beck.cz

Tel: +420 735 174 871