Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

INSOLVENCE, FINANCOVÁNÍ, ZÁSTAVNÍ PRÁVO

4. června 2020 (9.00–17.10)
Hotel Kings Court Prague
Bez DPH: 10 500,00 Kč S DPH: 12 705,00 Kč
V ceně je zahrnut oběd ve formě tříchodového menu, drobné občerstvení včetně nápojů během celého dne a závěrečný goodbye drink. Dále blok a psací potřeby.

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Advokát a Of Counsel AK PRK Partners působící v Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Podílel se mimo jiné na návrzích zákona o obchodních korporacích, insolvenčního zákona a zákona o nabídkách převzetí.

JUDr. Zdeněk Krčmář

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Soudcem je od roku 1988. Od roku 1988 byl předsedou senátu Okresního soudu v Ostravě, od roku 1994 pak soudcem Krajského soudu v Ostravě. Soudcem Nejvyššího soudu se stal v roce 1996.

JUDr. František Kučera

Nejprve působil jako soudce ve sporné agendě civilního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4, následně od roku 1991 u odvolacího Městského soudu v Praze. Od roku 1996, kdy začal působit u Vrchního soudu v Praze, se specializuje na rozhodování ve věcech konkurzu a vyrovnání, od roku 2008 též ve věcech dle insolvenčního zákona, a zároveň na problematiku incidenčních sporů. V únoru 2020 se zhostil funkce místopředsedy Vrchního soudu v Praze.

Mgr. Petr Kuhn

Specializuje se na korporační a insolvenční právo. V letech 2004–2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006–2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Vyučuje ekonomickou analýzu práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a mezi lety 2006 a 2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. V roce 2014 spoluzaložil advokátní kancelář BADOKH.

JUDr. Petra Myšáková, Ph.D., LL.M.

Je seniorní advokátkou v Allen & Overy. V rámci bankovní a finanční praxe, vede komplexní transakce, zejména v oblasti financování akvizic, nemovitostí, projektového financování a asset finance. Je také uznávanou odbornicí na mezinárodní právo soukromé. Pravidelně publikuje v řadě tuzemských i zahraničních odborných periodicích a kontinuálně se věnuje rovněž akademické činnosti na předních českých právnických fakultách.

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.

Moderátor naší konference působí jako konzultant/advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.

Mgr. Milan Polášek

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Od roku 1999 působí jako soudce a od roku 2013 jako soudce Nejvyššího soudu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1999 byl soudcem Krajského obchodního soudu, později Krajského soudu v Ostravě. Od roku 2006 byl soudcem, později předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci.

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.

Spoluautor velkého komentáře k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck, 2019) je partnerem advokátní kanceláře Havel & Partners spoluodpovědným za oblast restrukturalizací a insolvencí, bankovnictví a zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. V rámci pracovních komisí Ministerstva spravedlnosti se podílí na přípravě formulářů k insolvenčnímu zákonu, jakož i na implementaci Směrnice o restrukturalizaci a druhé šanci.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Právní expert AK Havel & partners působil v letech 2005-2010 jako odborný asistent na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2010 na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého, nyní je docentem a rovněž členem vědecké rady na této fakultě. V letech 2007-2012 byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a poté členem komise zabývající se přípravou změnové legislativy a nového zákona o nesporném civilním řízení soudním. Od roku 2011 je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

Mgr. Hynek Zoubek

Od roku 2006 působí jako soudce. Od října 2015 vykonával funkci místopředsedy Městského soudu pro věci občanskoprávní a od září 2018 je soudcem Nejvyššího soudu České republiky. Je lektorem Justiční akademie a přednáší pro Českou advokátní komoru (civilní právo procesní, insolvenční právo). Je mj. spoluautorem komentářů k insolvenčnímu zákonu a k občanskému zákoníku Nakladatelství C. H. Beck.

Program konference

08:00–09:00           registrace účastníků

09:00–09:10           zahájení konference

09:10–10:25           I. BLOK: Neúčinnost právních jednání dlužníka po zahájení insolvenčního řízení

10:25–10:40           coffee break

10:40–11:55           II. BLOK: Aktuální otázky úvěrového financování v ČR

11:55–13:00           oběd

13:00–14:10           III. BLOK: Nabídka zastřeného koně a další nástroje, jak dostat reorganizaci z poklusu do cvalu

14:1014:25          coffee break

14:2515:35          IV. BLOK: Zajištění a refinancování z pohledu insolvenčního řízení

15.35-15.50           coffee break

15:5017:10          V. BLOK: Zástavní právo

17:10                      ukončení konference

Cíl konference

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci INSOLVENCE, FINANCOVÁNÍ, ZÁSTAVNÍ PRÁVO.

 

Využijte jedinečnou příležitost strávit den s největšími odborníky z oboru. Přednášet a na Vaše dotazy odpovídat budou přední odborníci z řad soudců Nejvyššího soudu, insolvenční správci a advokáti.

 

Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den.

 

Programem nabitým zajímavými tématy Vás bude celý den provázet JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.