Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Insolvenční praxe v České republice v období 2008-2013

Bez DPH: 327,27 Kč S DPH: 360,00 Kč
Autor:

Eva Kislingerová, Tomáš Richter, Luboš Smrčka a kol.

ISBN: 978-80-7400-497-1
Počet stran: 160
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK54
Datum vydání: 14.10.2013
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Insolvenční zákon (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) nabyl účinnosti ke dni 1. ledna 2008. Oproti předchozí úpravě znamenal revoluční změnu v celkovém přístupu k problematice úpadku podnikatelských subjektů i fyzických osob: Vytvořil lepší podmínky pro řešení úpadku podnikatelského subjektu sanačním způsobem, poprvé v novodobé české právní praxi umožnil i tzv. oddlužení, tedy řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob, a významně posílil také pravomoci věřitelů. Cílem bylo zrychlit insolvenční řízení a zvýšit jeho efektivitu.
Kniha přináší komplexní pohled na uplatňování tohoto zákona v praxi – spojuje ekonomický a právní náhled na tuto problematiku. Autoři podrobně analyzují a hodnotí dopady zákona v ekonomické i právní praxi.

Text je rozdělen do dvou částí: První část nazvaná Insolvenční právo v ČR 2008–2013: velká očekávání, přiměřená zklamání – se zabývá řadou z hlediska dopadu insolvenčního zákona klíčových otázek. Mimo jiné také situací bank jako klíčových věřitelů, ale též směřováním další legislativní činnosti v oblasti insolvenčního práva. Druhá část Mezinárodní souvislosti insolvenční praxe přináší informace o vývoji práva na Slovensku, komentář ke specifikům východních oblastí a také přehled obvyklé situace i insolvenčních řízení ve státech Evropské unie.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy