Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva

Běžná cena: 520,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 401,82 Kč S DPH: 442,00 Kč

Autor:

Petr Válek

ISBN: 978-80-7400-151-2
Počet stran: 240
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI46
Datum vydání: 1.9.2009
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Česká republika v roce 2009 po mnohaletém váhání ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu, což přispělo k zájmu české veřejnosti o mezinárodní trestní soudnictví. Zatímco tento soud zatím k žádnému pravomocnému rozsudku nedospěl, Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu a Zvláštní soud pro Sierra Leone po sobě zanechaly velké množství judikatury, ve které často není snadné se orientovat a která čeká na své vědecké zhodnocení. V této publikaci naleznete výběr klíčových rozhodnutí, ve kterých tyto tribunály nalézají mezinárodní obyčejové právo, vykládají psané prameny mezinárodního práva nebo ve kterých se pokoušejí mezinárodní právo dotvářet. Tato soudní rozhodnutí jsou zde podrobně rozebrána a kriticky zhodnocena ve světle současného mezinárodního práva. Jedná se tak o první monografii vydanou v České republice, která je zaměřena na „precedenty“ (case law) mezinárodních trestních tribunálů. Dále jsou zde uvedeny základní informace o výše zmíněných tribunálech a přiloženy jejich statuty.

Předkládaná publikace je určena pro státní úředníky pohybující se v oblasti mezinárodního práva, právní poradce Armády České republiky, soudce, státní zástupce, odborníky z oblasti mezinárodních vztahů, novináře a akademickou obec, zejména pro studenty se zájmem o mezinárodní trestní právo.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy