Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Legalizace staveb (vč. CD)

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Michal Lalík

ISBN: 978-80-7179-074-7
Počet stran: 288
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP80
Datum vydání: 14.9.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Publikace nabízí svému čtenáři kompletní informace z oblasti legalizace staveb. V knize jsou obsaženy veškeré právní prameny, které se legalizace stavby týkají, včetně výkladu, jak se má v praxi při legalizaci staveb postupovat. Mimo legalizaci staveb se kniha zároveň věnuje i řízení o odstranění stavby, jeho právním aspektům a využitelnosti institutu v praxi. Kromě staveb pozemních ( rodinné domy, garáže, kůlny, apod. ) je zmíněna i legalizace staveb vodních, např. studní, a dopravních (silničních či drážních). Publikace obsahuje judikaturu Nejvyššího správního soudu z dané oblasti.
Přiloženo je CD se základními právními předpisy a vzory formulářů.

Jedná se o jedinou knihu na našem knižním trhu, která komplexním způsobem mapuje problematiku "černých staveb" a jejich legalizaci, popř. jejich odstraňování. Je určena nejen těm, kdo potřebují své stavby legalizovat, ale i právníkům, projektantům a pracovníkům stavebních úřadů.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy