Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Lidský kapitál. Měření, souvislosti, prognózy

Bez DPH: 290,91 Kč S DPH: 320,00 Kč
Autor:

Petr Mazouch, Jakub Fischer

ISBN: 978-80-7400-380-6
Počet stran: 144
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK37
Datum vydání: 5.5.2011
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Lidský kapitál je nedílnou součástí moderního pojetí ekonomie. Již více než padesát let existuje definice, která posouvá pojetí lidského kapitálu od pohledu jednotkového výkonu člověka stejného pro všechny osoby k pohledu zcela odlišnému, který kromě kvantitativního vyjádření přihlíží i k vyjádření kvalitativnímu.
V současnosti se do popředí sociálně ekonomických analýz dostávají pojmy jako udržitelný rozvoj, blahobyt společnosti, životní úroveň, kvalita života či vzdělanost společnosti na straně jedné, ale i nutnost změn ve vzdělávacím systému či řešení postupného stárnutí populace a jeho dopadů na zdravotní, sociální a ekonomický systém na straně druhé. Ve většině těchto analýz je přitom potřeba přihlédnout ke změnám v oblasti lidského kapitálu. Co však lidským kapitálem vlastně rozumíme? Jakým způsobem můžeme v praxi jeho velikost odhadnout? Jak bude vypadat vývoj lidského kapitálu v nejbližší i vzdálené budoucnosti? Co je třeba změnit v české vzdělávací soustavě? Odpovědi nejen na výše uvedené otázky hledají autoři v předkládané knize na pomezí demografie a ekonomické statistiky.

Kniha obsahuje komplexní zhodnocení vlivu rozvoje lidského kapitálu. Publikace je určena čtenářům z odborné i laické veřejnosti, kteří mají zájem o problematiku rozvoje české společnosti, tvůrcům hospodářských a sociálních politik, analytikům, akademickým pracovníkům a v neposlední řadě studentům.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy