Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Lisabonská smlouva. Komentář

Bez DPH: 1 900,00 Kč S DPH: 2 090,00 Kč
Autor:

Syllová, Pítrová, Paldusová a kol.

ISBN: 978-80-7400-339-4
Počet stran: 1344
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ123
Datum vydání: 9.11.2010
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském komentáři Smlouvy z Nice) v členských státech střední a východní Evropy.

Cílem publikace je vysvětlení jednotlivých pravomocí Evropské unie. Jednotlivé smluvní články je třeba vykládat nejen podle textu, ale i podle navazující judikatury Soudního dvora a se znalostí sekundárního práva, které bylo na základě příslušné pravomoci přijato.

Komentář k jednotlivým článkům obsahuje tři základní komponenty. Za prvé je vysvětleno, zda jde o článek nový. To umožňuje čtenářům zjistit, zda Evropská unie získala Lisabonskou smlouvou určitou novou pravomoc na úkor členských států. Za druhé je vysvětlena základní geneze příslušného článku v čase. Třetím komponentem je vlastní komentář článku, který vysvětluje jeho smysl.

Unijní právo už proniklo do všech právních oborů. Komentář Lisabonské smlouvy je proto nezbytným nástrojem pro práci každého právníka. Publikaci ocení jako základní pomůcku i ti, kteří se profesně zabývají politikou Evropské unie.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy