Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

Eva Tošovská, Egor Sidorov, Iva Ritschelová, Miroslav Farský

ISBN: 978-80-7400-308-0
Počet stran: 224
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK17
Datum vydání: 8.6.2010
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Opatření stávající ambiciózní politiky životního prostředí EU, která se v plné míře týkají také České republiky, vyvolávají na jedné straně nové aktivity ve výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích a podporují nové projekty. V tomto směru jsou motorem hospodářského růstu a vytvářejí nové pracovní příležitosti. Jako katalyzátor dalšího ekonomického růstu působí i vysoká inovační politika environmentálního sektoru, která pozitivně ovlivňuje efektivnost výrobních procesů, snižuje jejich energetickou náročnost a významně aktivuje výzkumnou a vývojovou činnost. Na druhé straně představuje stupňující se environmentální regulace významnou „nákladovou zátěž“ ekonomiky s mnoha následnými negativními dopady.

Systematický výzkum interakcí mezi makroekonomickými cíli a ochranou životního prostředí by měl přinést dosud chybějící relevantní informace.
Cílem publikace je alespoň částečně přispět k zaplnění některých bílých míst, která nedovolují objektivně vyhodnotit vzájemné vztahy mezi ochranou životního prostředí, odvětvovou strukturou ekonomiky a vybranými makroekonomickými cíli.

Autoři hledají odpověď na otázky :
- Existují kauzální vztahy mezi výkonností národního hospodářství a politikou životního prostředí ?
- Mohou vést stále striktnější opatření na ochranu životního prostředí ke zvýšení nezaměstnanosti, nebo naopak představují do budoucna významný potenciál pro tvorbu nových pracovních míst ?
- Lze očekávat, že úprava stávajících či zavedení nových ekonomických nástrojů na ochranu životního prostředí způsobí zvýšení cenové hladiny ?
- Budou opatření na ochranu životního prostředí významnějším způsobem modifikovat strukturu ekonomiky ?

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy