Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Marketing, 2. přepracované a doplněné vydání

Bez DPH: 572,73 Kč S DPH: 630,00 Kč
Autor:

Marcela Zamazalová a kol.

ISBN: 978-80-7400-115-4
Počet stran: 528
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: EU47
Datum vydání: 28.6.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Společenský rozvoj jde v současné době velice rychle kupředu a totéž platí o marketingu. Přestože se řada základních marketingových principů nemění a podstata marketingu setrvává, mění se prostředí, v němž firmy působí, vyvíjejí se a zdokonalují metody tvorby marketingových strategií i jednotlivé nástroje marketingu.
Nové vydání úspěšné učebnice vymezuje základní marketingové nástroje a jim odpovídající marketingové politiky, současně ukazuje na vzájemné souvislosti. Učebnice zachovává původní členění do šesti hlavních oddílů: Pojetí marketingu a marketingového řízení, Analýza marketingových příležitostí, Výběr cílových trhů, Marketingové nástroje, Marketingové aplikace, Moderní trendy v marketingu. Autoři ale doplnili text o nové poznatky a jevy, které v oblasti marketingu nastaly. Text byl také rozšířen o dvě nové kapitoly, jedna je zaměřena na sociální marketing a druhá se zabývá novými trendy a bariérami v marketingu.
Principy a metody marketingu jsou aplikovány na české ekonomické prostředí a reagují na psychologii českého spotřebitele.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy