Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

MATERIÁLNÍ PUBLICITA KATASTRU NEMOVITOSTÍ

10. října 2019 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Docent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Člen vědecké rady téže fakulty, vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, advokát a Of Counsel v advokátní kanceláři Havel & Partners. Je rovněž členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády, pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro legislativu, komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku a také sekce pro právo soukromé České advokátní komory. Přednáší také pro Justiční akademii ČR.
V letech 2007-2012 byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a poté členem komise zabývající se přípravou změnové legislativy a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Byl rovněž členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy na Ministerstvu spravedlnosti.
Spolu s Filipem Melzerem hlavní redaktor a spoluautor nejrozsáhlejšího komentáře k novému občanskému zákoníku.

Obsah semináře

Základní ideová východiska § 984 OZ:


Rozpor mezi skutečností a zápisem


Smluvní nabytí práva na základě platného titulu


Absence identity zcizitele a nabyvatele


Způsobilé právo, resp. způsobilý knihovní objekt


Nabytí od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu


Úplatnost nabytí

 

Dobrá víra nabyvatele


Absence výjimky dle § 984 odst. 2 a absence včasné žádosti o poznámku spornosti dle § 986


Důsledky působení materiální publicity


Judikatura, příklady, diskuse

 

 

Cíl semináře

Seminář bude zaměřený na otázky praktických dopadů materiální publicity katastru nemovitostí. Detailně rozebereme jednotlivé aspekty obsažené v § 984 OZ.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro všechny právníky zabývající se nemovitostmi.