Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu

Bez DPH: 590,91 Kč S DPH: 650,00 Kč
Autor:

Šturma, Nováková, Bílková

ISBN: 80-7179-305-1
Počet stran: 362
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI2
Datum vydání: 19.2.2003
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Monografie je věnována analýze nejvýznamnějších moderních instrumentů mezinárodního práva trestního (smluvní povahy), zaměřuje se v prvé řadě na terorismus. Systém existujících smluv proti terorismu na univerzální i regionální úrovni a příprava nových instrumentů před-stavuje dnes již poměrně rozsáhlou matérii, jež si zasluhuje právě takovéto souhrnné zpracování. Organizovaný zločin je druhou oblastí, která se dostává svou závažností do centra pozornosti nejen teorie, ale zejména též mezinárodních institucí, včetně Evropské unie. I k této problematice byla v posledních letech přijata řada důležitých mezinárodních smluv, z nichž část je již pro ČR závazná, kdežto u dalších se připravuje jejich podpis, popř. ratifikace.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy