Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, 3. vydání

Běžná cena: 420,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 324,55 Kč S DPH: 357,00 Kč

Autor:

Pavel Šturma

ISBN: 978-80-7400-318-9
Počet stran: 184
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: SK28
Datum vydání: 25.6.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
První vydání této práce vyšlo již před deseti lety, druhé, aktualizované vydání pak před téměř sedmi lety. Roky, které uplynuly od 1. vydání této práce, přinesly řadu změn v mezinárodní a evropské ochraně lidských práv. Byly přijaty některé nové instrumenty rozvíjející materiální právo, tj. chráněná práva a svobody, ale i procesní mechanismy k jejich kontrole. Tento rozvoj je k zaznamenání jak na univerzální úrovni, tak na evropské úrovni, a to v rámci Rady Evropy i Evropské unie. Stačí zmínit např. vytvoření Rady OSN pro lidská práva (namísto bývalé Komise pro lidská práva) či přijetí Opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Na evropské úrovni nelze pominout téměř dokončenou reformu systému Evropského soudu pro lidská práva na základě Protokolu č. 14 k Evropské úmluvě o lidských právech, jakož i včlenění Charty základních práv EU do primárního práva odkazem v Lisabonské smlouvě. Do popředí pozornosti se také dostaly některé významné instrumenty mezinárodního trestního práva a v neposlední řadě i nástroje boje proti mezinárodnímu terorismu.

Publikace je určena především jako učebnice pro studenty právnických fakult. Zároveň by se však mohla stát i vítanou pomůckou pro aplikační praxi, která advokátům, soudcům i právníkům ve státní správě usnadní orientaci v systému mezinárodních kontrolních mechanismů v oblasti lidských práv a jejich optimální využívání.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy