Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Mezinárodní ekonomie II

Bez DPH: 572,73 Kč S DPH: 630,00 Kč
Autor:

Cihelková, Frait, Varadzin, Mach, Brůžek, Žamberský

ISBN: 978-80-7400-054-6
Počet stran: 280
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: EU46
Datum vydání: 27.6.2008
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Současný svět se potýká s obrovským množstvím problémů, z nichž většina má i ekonomický kontext. Znalost teorie a obecných zákonitostí umožňuje vyvarovat se zbytečných chyb a přehmatů, jak jsme tomu, bohužel, v reálném světě často svědky. Vidíme politiky, kteří bez pochopení základních ekonomických souvislostí rozhodují často s opačným efektem, než jaký původně zamýšleli. Základním cílem této publikace je proto poskytnout srozumitelný a zajímavý výklad teoretických základů mezinárodní ekonomie a touto cestou přispět ke zkvalitnění vzdělání odborníků, kteří v budoucnu budou spolurozhodovat o dalším vývoji české i evropské ekonomiky a politiky.
Učebnice obsahuje hlubší teoretickou analýzu vybraných problémů soudobé globální ekonomiky tak, jak jsou reflektovány na současném stupni poznání ve světové ekonomické teorii a literatuře. Studenti jsou postupně obeznámeni s analytickými nástroji, přístupy a modely k hlubšímu teoretickému porozumění takových otázek, jako je globalizace, multilateralismus a regionalismus; ekonomický růst ve světové ekonomice; světové trhy zboží, kapitálu a práce; mezinárodní měnový trh, měnový kurz a platební bilance; agregátní poptávka v otevřené ekonomice v různých situacích kapitálové mobility v systému pevného a flexibilního měnového kurzu; Evropská měnová unie; Mechanismus měnových kurzů ( ERM ) a problémy společné měny eura.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy