Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Mezinárodní humanitární právo

Bez DPH: 945,45 Kč S DPH: 1 040,00 Kč
Autor:

Ondřej, Šturma, Bílková, Jílek a kol.

ISBN: 978-80-7400-185-7
Počet stran: 560
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI45
Datum vydání: 4.6.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které reguluje ozbrojené konfl ikty tím, že zakazuje určité chování za ozbrojeného konfl iktu, z hlediska prostředků, metod apod. Obsahem díla je rovněž vývoj a soudobé prameny mezinárodního humanitárního práva, z hlediska mezinárodních ozbrojených konfl iktů, zmezinárodněných ozbrojených konfl iktů, jakož i vnitřních ozbrojených konfl iktů.
Pozornost je zaměřena rovněž na implementaci příslušných pravidel mezinárodního humanitárního práva při těchto konfl iktech, včetně otázek postihu závažných porušení mezinárodního humanitárního práva (válečných zločinů) na vnitrostátní úrovni i mezinárodními trestními tribunály a soudy.

Kniha je určena zejména odborníkům v oblasti mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, ale také studentůmprávnických a dalších fakult, příslušníkům armády ČR a dalších ozbrojených sborů, jakož i širší veřejnosti, která se zajímá o problematiku mezinárodního humanitárního práva.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy