Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Mezinárodní právo veřejné

Bez DPH: 945,45 Kč S DPH: 1 040,00 Kč
Autor:

Čepelka, Šturma

ISBN: 978-80-7179-728-9
Počet stran: 896
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: PU79
Datum vydání: 1.2.2008
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Předkládaná publikace je jednotnou a ucelenou učebnicí, pojednávající o problémech obecných i zvláštních, navazující na tradice české a evropské doktríny. V deseti rozsáhlých kapitolách přibližuje historii mezinárodního práva a jeho nauky, dále subjekty, prameny a druhy pravidel mezinárodního práva, státní území a mezinárodní prostory, obyvatelstvo (včetně mezinárodní ochrany lidských práv), státní orgány, mezinárodní organizace, pokojné řešení sporů, odpovědnost států a přímé donucení, právo mezinárodní bezpečnosti a právo ozbrojených konfliktů. Od jiných učebnic se odlišuje především důrazem na zvládnutí pojmového aparátu a rovněž bohatou dokumentací, včetně textu v poznámkách.

Druhé vydání učebnice (první vydání v Nakladatelství C.H.Beck) reaguje na vývoj mezinárodního práva veřejného a jeho nauky, ke kterému došlo od roku 2003. Při aktualizaci textu byly provedeny některé změny, které by měly vést k jeho lepší srozumitelnosti i pro pregraduální studenty právnických fakult. Kromě toho však tato práce plní též funkci vědecky zpracovaného kursu, který může poskytnout řadu informací a výkladů pro postgraduální studenty a ty právníky, kteří se ve své praxi zabývají otázkami mezinárodního práva a mezinárodnbích vztahů.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu