Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Mezinárodní říční doprava

Bez DPH: 627,27 Kč S DPH: 690,00 Kč
Autor:

Bohumil Poláček

ISBN: 978-80-7400-258-8
Počet stran: 584
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: EPH76
Datum vydání: 1.1.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Monografie zabývající se tematikou mezinárodní říční dopravy v našich podmínkách nebyla řadu desetiletí komplexně zpracována. Od publikování posledního díla, meziválečného Voštova, došlo ve sledované úpravě k dynamickému vývoji na úrovni mezinárodní a posléze i unijní. Cílem této knihy je proto alespoň částečně přispět ke zmírnění tohoto deficitu a nabídnout systematické zpracování této problematiky z hlediska historického vývoje i současného stavu.
Vzhledem ke značné šíři tématu se publikace zaměřuje na předmětnou úpravu především z pohledu České republiky coby subjektu mezinárodního práva veřejného. Přednostně se tak věnuje mezinárodním smlouvám ratifikovaným Českou republikou a vnitrostátní právní úpravě říční plavby na našem území. Patřičný prostor je věnován rovněž dimenzi tématu v právu Evropské unie, které je z pohledu již mnohasetletého vývoje právní úpravy tohoto subodvětví zcela novým fenoménem.
Publikace usiluje rovněž o přehlednou komentovanou prezentaci stěžejních obsahových výstupů z vybraných dokumentů.

Kniha je určena nejen právníkům a studentům práv, ale všem, kteří se zajímají o říční plavbu ať laicky, či profesionálně.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy