Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Mikroekonomie

Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč
Autor:

Robert Holman

ISBN: 978-80-7400-397-4
Počet stran: 656
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: EU75
Datum vydání: 8.6.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Nové aktualizované vydání úspěšné učebnice již tradičně využívá standardní grafické modely, ale nepoužívá matematickou formu výkladu. Obecný výklad je doplněn řadou příkladů, aplikacemi a případovými studiemi, které ukazují, jak jsou závěry ekonomické teorie potvrzovány reálným vývojem. Ekonomie tak přestává být abstraktní vědou a popisuje skutečný svět, v němž žijeme a který chceme pochopit. Většina případových studií je z českého prostředí, což činí z knihy českou učebnici v pravém slova smyslu. Ve srovnání s jinými učebnicemi obsahuje tato kniha extenzivnější a hlubší výklad mezinárodního obchodu, který je začleněn do obecného rámce teorie směny. Věnuje rovněž více prostoru tématům, která mají bezprostřední vztah k podnikání a k hospodářské politice. Výklad neustrnul jen na ekonomických modelech, ale nabízí odpovědi na aktuální otázky.
Text je rozdělen do šesti základních částí: Metoda a předmět ekonomie, Ekonomické rozhodování spotřebitele, Ekonomické rozhodování výrobce, Směna, tržní rovnováha a tržní struktury, Trhy práce a kapitálu a Efektivnost, vlastnická práva a veřejná volba.
Učebnice je určena především studentům vysokých škol ekonomického zaměření, řadu zajímavých informací zde však naleznou také manažeři podniků, a to na všech úrovních řízení.

Klíčová slova

ekonomické rozhodování, směna, tržní rovnováha, spotřebitel, výrobce, efektivnost, vlastnická práva
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy