Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PŘED SPRÁVNÍMI ORGÁNY

24. února 2021 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.

Působí v Praze jako advokátka. Vyučuje na Vysoké škole ekonomie a managementu a na Newton College. Pravidelně publikuje v oblasti práva občanského, obchodního, finančního, správního a práva informačních technologií. Je autorkou publikace Rozhodování správních orgánů ve spotřebitelských sporech, jakož i dalších odborných článků vztahujících se k této problematice.

Obsah semináře

 

Pojem a význam mimosoudního řešení sporů


Právní základ mimosoudního řešení sporů v evropském a českém právu


Orgány pro mimosoudní řešení sporů


Řízení před jednotlivými správními orgány


Specifika řízení u České obchodní inspekce, Finančního arbitra České republiky, Českého telekomunikačního úřadu a Energetického regulačního úřadu


Právní povaha rozhodnutí jednotlivých orgánů


Soudní přezkum rozhodnutí orgánů pro mimosoudní řešení sporů


Poznatky z praxe


Aktuální judikatura

 

 

Cíl semináře

Seminář přiblíží nástroje alternativního řešení sporů správními orgány v českém právním řádu. Cílem semináře je rozbor řízení před jednotlivými orgány, jakými jsou např. Finanční arbitr České republiky, Český telekomunikační úřad, Česká obchodní inspekce, nebo Energetický regulační úřad, a to i s ohledem na poznatky z praxe a aktuální judikaturu.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen zejména pro advokáty a podnikové právníky, pokud se při své praxi setkávají s problematikou mimosoudního řešení sporů před správními orgány. Dále je vhodný i pro pracovníky jednotlivých správních orgánů, které mají pravomoc k mimosoudnímu řešení sporů.