Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Moderní přístupy k řízení výroby, 3. doplněné vydání

Bez DPH: 400,00 Kč S DPH: 440,00 Kč
Autor:

Miloslav Keřkovský, Ondřej Valsa

ISBN: 978-80-7179-319-9
Počet stran: 176
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: BP104
Datum vydání: 2.8.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Třetí doplněné vydání nejprodávanější publikace ediční řady C. H. Beck pro praxi přináší v oblasti přístupu k řízení výroby řadu nových postřehů. Kniha si v průběhu let získala oblibu nejen u manažerů, kteří jsou v praxi nuceni rychle reagovat na měnící se podmínky podnikání, ale slouží i jako učebnice v MBA a MSc programech B.I.B.S. - vysoké školy a také na dalších školách v České republice i na Slovensku.
Za čtyři roky, které uplynuly od předchozího vydání, došlo k řadě změn. Především tlak na ceny výrobků a služeb, a tím na výrobní náklady, v důsledku světových ekonomických problémů dále zesílil. Firmy v tomto prostředí hledají veškeré možnosti, jak náklady na výrobu snížit, a to při zachování konkurenceschopnosti výrobků. Klasické Porterovo schéma polarizovaných nákladových a diferencovaných strategií již mnohdy neplatí. Zákazník stále častěji požaduje specifické výrobky a služby za nízkou cenu.

V konkurenčním prostředí obstojí zcela jistě jen ty podniky, které budou přicházet na trh s novými produkty, budou mít výraznou inovační schopnost a budou umět efektivně řídit své náklady. Dvojnásob pak platí toto tvrzení v současné složité ekonomické situaci.

Kniha vyšla ve spolupráci s B.I.B.S. - vysokou školou.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu