+420 733 734 348 beck@beck.cz

Monografie

Zobrazovat po 10 20 30 40
1 2 3 4 5
  • Pracovní poměr pedagogických pracovníků
    Akce
    Monografie se zaměřuje na tématiku pracovního poměru pedagogických pracovníků působících na veřejných školách v rámci regionálního školství. Publikace se po obecném vhledu do problematiky zabývá...

    331,50 Kč s DPH 301,36 Kč bez DPH

    Koupit
    Monografie se zaměřuje na tématiku pracovního poměru pedagogických pracovníků působících na veřejných školách v rámci regionálního školství. Publikace se po obecném vhledu do problematiky zabývá...
  • Právní regulace kybernetické bezpečnosti a její meze
    Akce
    Publikace přináší analýzu právní regulace kyberprostoru, bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti v širších teoretických a praktických souvislostech ve snaze objasnit úlohu státu a limity...

    467,50 Kč s DPH 425,00 Kč bez DPH

    Koupit
    Publikace přináší analýzu právní regulace kyberprostoru, bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti v širších teoretických a praktických souvislostech ve snaze objasnit úlohu státu a limity...
  • Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu
    Akce
    Monografie se zabývá základní triádou správních žalob (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) s důrazem na...

    331,50 Kč s DPH 301,36 Kč bez DPH

    Koupit
    Monografie se zabývá základní triádou správních žalob (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) s důrazem na...
  • Nová idea soukromého pracovního práva
    Akce
    Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy...

    382,50 Kč s DPH 347,73 Kč bez DPH

    Koupit
    Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy...
  • Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem
    Akce
    Publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována...

    331,50 Kč s DPH 301,36 Kč bez DPH

    Koupit
    Publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována...
  • Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele
    Akce
    Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k...

    331,50 Kč s DPH 301,36 Kč bez DPH

    Koupit
    Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k...
  • Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání
    2. vydání Akce
    Právo EU má vícero vrstev. Tu první představuje vrstva lucemburská či lucembursko-bruselská. Obsahuje vizi jednotné vnitrostátní aplikace práva EU ve všech členských státech a vychází především z...

    1 011,50 Kč s DPH 919,55 Kč bez DPH

    Koupit
    Právo EU má vícero vrstev. Tu první představuje vrstva lucemburská či lucembursko-bruselská. Obsahuje vizi jednotné vnitrostátní aplikace práva EU ve všech členských státech a vychází především z...
  • Zásada předběžné opatrnosti v právu mezinárodního obchodu
    Akce
    Předkládaná monografie se zabývá tématem, které není v české právní literatuře příliš probádané, přesto se týká problematiky dopadající na každého z nás. Práce v úvodu mapuje historický vývoj...

    382,50 Kč s DPH 347,73 Kč bez DPH

    Koupit
    Předkládaná monografie se zabývá tématem, které není v české právní literatuře příliš probádané, přesto se týká problematiky dopadající na každého z nás. Práce v úvodu mapuje historický vývoj...
  • Kasační stížnost
    Akce
    Monografie je prvním uceleným zpracováním kasační stížnosti – jednoho z klíčových institutů správního soudnictví. Kasační stížnost je svou povahou mimořádným opravným prostředkem a rozhodování o ní...

    586,50 Kč s DPH 533,18 Kč bez DPH

    Koupit
    Monografie je prvním uceleným zpracováním kasační stížnosti – jednoho z klíčových institutů správního soudnictví. Kasační stížnost je svou povahou mimořádným opravným prostředkem a rozhodování o ní...
  • Úvod do mezinárodního práva správního
    Akce
    Stejně jako je tomu ve vztazích práva soukromého, i ve vztazích práva správního se může vyskytovat prvek s vazbou na právní úpravu platnou v zahraničí (lex loci extera). Takovým prvkem jsou...

    331,50 Kč s DPH 301,36 Kč bez DPH

    Koupit
    Stejně jako je tomu ve vztazích práva soukromého, i ve vztazích práva správního se může vyskytovat prvek s vazbou na právní úpravu platnou v zahraničí (lex loci extera). Takovým prvkem jsou...