Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Nabývání vlastnictví originárním způsobem

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

Bohuslav Petr

ISBN: 978-80-7400-332-5
Počet stran: 200
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI41
Datum vydání: 5.5.2011
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikací Nabývání vlastnictví originárním způsobem autor navazuje na svou monografii Vydržení v českém právu, která se dočkala dvou vydání. Podstatně ji přepracoval a především rozšířil o výklad dalších právních institutů. Kniha uceleně a systematicky popisuje problematiku nabývání vlastnického práva originárním způsobem. V úvodu autor rozebírá samotný pojem vlastnického práva a způsoby jeho nabývání. V dalších částech se zevrubně věnuje jednotlivým originárním způsobům nabývání vlastnictví, a to komplexně od nejstarších právních institutů. Postupně je tak podán výklad k nabytí vlastnického práva přivlastněním, nálezem, přírůstkem, vytvořením nové věci, zpracováním, smísením a vydržením a nechybí ani právotvorné rozhodnutí soudu nebo státního orgánu a nabývání vlastnického práva ze zákona. Stranou nezůstalo ani nabývání vlastnického práva od nevlastníka. Kromě historického exkurzu u jednotlivých institutů práce obsahuje rozbor platné právní úpravy, který konfrontuje i s návrhem nového občanského zákoníku. Pozornost je zaměřena také na aktuální judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu.

Kniha může být přínosem nejen pro teoretiky a studenty právnických fakult, ale i pro praktické právníky z řad soudců, notářů a advokátů.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy