Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Nadnárodní společnosti v České republice. Vývojové trendy - Organizace a řízení - Kultura a odpovědnost

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Ladislav Blažek, Alena Šafrová Drášilová

ISBN: 978-80-7400-478-0
Počet stran: 240
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK49
Datum vydání: 24.9.2013
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Jsou velké, silné, vysoce produktivní. Vytváří hodnotu pro zákazníky, dávají lidem práci, jsou společensky odpovědné. Působí v globálním měřítku, vymykají se kontrole trhů i států. Neslouží primárně obecnému blahu, nýbrž zisku svých vlastníků. Jsou produktem i zdrojem globalizace. Vzbuzují velké naděje a vyvolávají velké obavy. Jsou předmětem zvýšené pozornosti sociálních myslitelů. Jsou opěvovány liberálními ekonomy a zatracovány atiglobalizačními aktivisty. Široká veřejnost k nim má převážně ambivalentní vztah.

Jde o nadnárodní společnosti – fenomén současného světa.

Jaké vlastně ve skutečnosti jsou? Jak jsou organizovány a řízeny? Co přinášejí? Jak velký je jejich vliv? Tyto i další otázky si kladli autoři, když zkoumali roli nadnárodních společností v celosvětovém měřítku a v podmínkách České republiky, kde jejich vstup, datující se od počátku poslední dekády dvacátého století, přinesl zásadní ekonomické i celospolečenské efekty.

Kniha je rozdělena do šesti kapitol: Vznik a vývoj nadnárodních společností, Vstup nadnárodních společností do českého prostředí, Formy uspořádání nadnárodních společností, Organizace a řízení nadnárodních společností, Kultura nadnárodních společností a Budování image nadnárodních společností.

Kniha je určena všem zájemcům o tuto zajímavou problematiku, manažerům z praxe i studentům ekonomických oborů.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy