Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

5. listopadu 2019 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

Docent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Člen vědecké rady téže fakulty, advokát a Of Counsel v advokátní kanceláři Havel & Partners. Je rovněž členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády a komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku. Přednáší také pro Justiční akademii ČR.
V letech 2007-2012 byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a poté členem komise zabývající se přípravou změnové legislativy a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Byl rovněž členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy na Ministerstvu spravedlnosti.
Spolu s Petrem Téglem hlavní redaktor a spoluautor nejrozsáhlejšího komentáře k novému občanskému zákoníku.

Obsah semináře

 

Problematické případy vzniku újmy (ušlý zisk, škoda v podobě dluhu, marně vynaložené výdaje, obchodní znehodnocení, cena zvláštní obliby)


Porušení zákona


Smluvní odpovědnost


Předsmluvní odpovědnost


Zvláštní problémy příčinné souvislosti


Provozní odpovědnost (obecná a provoz zvláště nebezpečný)


Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků


Odpovědnost za zvíře


Náhrada při zásahu do přirozených práv člověka chráněných první části OZ


Odpovědnost při újmě na zdraví nebo na životě, medicínská odpovědnost


Tzv. sekundární oběti


Spoluúčast poškozeného


Tzv. malá generální klausule náhrady nemajetkové újmy

 

 

Cíl semináře

Seminář bude zaměřený na praktické problémy úpravy náhrady škody v OZ. Vždy je kladen důraz i na seznámení s nejnovější soudní judikaturou.

 

Komu seminář doporučujeme

 Seminář je určen pro všechny právníky zabývající se náhradou škody.