Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Náklady řízení

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Svoboda, Hromada, Jiří Levý, David Vláčil, Šárka Tlášková, Tomáš Pirk

ISBN: 978-80-7400-650-0
Počet stran: 296
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP135
Datum vydání: 6.4.2017
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení povinnosti k náhradě nákladů podle pravidla o míře úspěchu ve věci, včetně výjimek z této zásady. Monografie také upozorňuje – oproti dosavadní judikatuře a praxi – též na možné jiné a spravedlivější alternativy výpočtu výše nákladů řízení jen částečně úspěšného účastníka.
Čtenář se na praktických příkladech dozví o nejčastějších pochybeních soudů a advokátů při uplatňování náhrady nákladů řízení a rozhodování o nich. Kniha obsahuje i pasáže věnované záloze na provedení důkazu, soudním poplatkům a problematice svědečného, znalečného, tlumočného a problematice přiznávání náhrady nákladů za ušlý výdělek těchto osob. Stranou pozornosti nezůstávají ani relativně nová témata, jako jsou odměna mediátora, institut tzv. předžalobní výzvy a náhrady nákladů podle zákona o zvláštních řízeních soudních, včetně pozůstalostního řízení. Monografie detailně pojednává také o nákladech exekuce.
Autorský kolektiv tvoří především zkušení soudci odvolacích soudů a Nejvyššího soudu, náklady pozůstalostního řízení zpracovala notářka.

Klíčová slova

náklady řízení, náhrada nákladů, odměna
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy