Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

NEMOVITOSTI A DANĚ PRO PRÁVNÍKY

12. února 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Vladimír Syruček

Vedoucí autor publikace REALITNÍ PRÁVO - Nemovitosti v realitní praxi. Nemovitostní problematice se v rámci své právní praxe aktivně věnuje od roku 1993, specializuje se zejména na řešení duplicitních vlastnictví, vyvlast­nění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění; v těchto oblastech úzce spolupracuje s celou řadou advokátních a realitních kanceláří. Věnuje se též lektor­ské činnosti a rovněž spolupracuje s předními vydateli právnické odborné literatury. Je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Obsah semináře

 

Využití znalostí z účetnictví a daňových zákonů v právní praxi, jasná konkurenční výhoda


Úvod do systému a systematiky účetnictví a daní


Daň z příjmů fyzických osob (podnikatelů a nepodnikatelů)


Oznamovací povinnost


Daň z příjmů právnických osob


Obchodní majetek


Daň z nabytí nemovitých věcí


Daň z nemovitostí


EET


Daňová kontrola

 

Cíl semináře

Na konkrétních situacích a praktických příkladech si budeme ukazovat a rozebírat: standardní řešení, využití daňové slevy a daňové výhody až po hranici daňového úniku. Příklady jsou zacíleny na nakládání s nemovitostmi, od rozhodnutí k její koupi a pozdějšího prodeje, přes nájem/pacht, po opravy a technické zhodnocení.

 

Komu seminář doporučujeme

Tento seminář je zaměřen na právníky, kteří se chtějí dozvědět něco více z této „tajemné“ oblasti a lépe tak porozumět nejen svým klientům a jejich potřebám, ale být i schopni jim při právním řešení jejich případů nabídnout něco navíc, tj. varianty, které budou stejně právně dobré, ale její daňové dopady budou daleko příznivější.