Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

NEZBYTNÁ CESTA V AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY

26. listopadu 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Předseda senátu Nejvyššího soudu specializovaného na problematiku věcných práv. Na toto téma pravidelně přednáší v rámci výukové a lektorské činnosti organizované zejména Justiční akademií České republiky, Notářskou komorou a Českou advokátní komorou a pravidelně časopisecky publikuje. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů, zejména na téma podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů.

Obsah semináře

 

Koncepční pojetí


Přechodná ustanovení


Předpoklady povolení nezbytné cesty


Překážky povolení nezbytné cesty


Finanční nároky spojené s povolením nezbytné cesty


Procesní otázky spojené s nezbytnou cestou


Rozhodování o náhradě nákladů řízení při povolení nezbytné cesty


Přístup k pozemkům a stavbám na základě jiných právních institutů (sousedská práva, služebnosti)

 

 

 

Cíl semináře

Seminář se zaměří na institut nezbytné cesty, jejích předpokladů, povolování a náhrady za její zřízení se zohledněním judikatury Nejvyššího soudu ČR v poměrech zákona č. 89/2012 Sb.

 

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen osobám, které ve své praxi řeší otázky spojené s nezbytnou cestou a přístupem k nemovitostem v širším smyslu.