Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

NOVÉ ZNALECKÉ PRÁVO, ZNALCI A ZNALECKÝ POSUDEK V CIVILNÍM ŘÍZENÍ

11. listopadu 2019 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Luboš Dörfl

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze, od roku 1995 je soudcem. Znaleckou činností se začal blíže zabývat od roku 2005, kdy byl jmenován místopředsedou Krajského soudu v Praze a pověřen dohledem nad znaleckou činností. Publikoval řadu odborných článků na toto téma a v roce 2009 také Zákon o znalcích a tlumočnících - komentář v nakladatelství C. H. Beck. Věnuje se také přednáškové činnosti, například na VŠE v Praze či na Právnické fakultě MU v Brně na kurzech znaleckého minima. V současné době vykonává funkci předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Obsah semináře

 

Změny v zákoně o znalcích


Znalecká činnost


Práva a povinnosti znalců


Řízení ve věcech znalců


Odpovědnost znalce

 

Znalecký posudek


Náležitosti znaleckého posudku


Vyhotovení a podání znaleckého posudku

 

Dokazování znaleckým posudkem


Znalecký posudek jako důkaz


Způsob a průběh dokazování znaleckého posudku

 

Hodnocení znaleckého posudku

 

Vady znaleckého posudku a jak jim předcházet

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je podat výklad platné právní úpravy znalecké činnosti, tedy podmínek pro její výkon, povinností znalců a jejich práv při výkonu této činnosti, kompetenci orgánů veřejné moci při výkonu dohledu nad znaleckou činností a její kontrole, řízení ve věcech znalců a odpovědnosti spojené s výkonem znalecké činnosti. Seminář se rovněž zaměří na náležitosti znaleckého posudku, pravidel jeho vypracování a na dokazování znaleckým posudkem (zejména v civilním řízení). Seminář bude pojat s přihlédnutím k aktuálnímu stavu projednávání či přijetí nového zákona o soudních znalcích.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je primárně určen znalcům, také advokátům a všem, kteří se o tuto problematiku zajímají