Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Nový regionalismus. Teorie a případová studie (Evropská unie)

Bez DPH: 654,55 Kč S DPH: 720,00 Kč
Autor:

Eva Cihelková a kol.

ISBN: 978-80-7179-808-8
Počet stran: 392
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK13
Datum vydání: 30.11.2007
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Zatímco většina nově vzniklých regionálních integrací zahrnuje celou řadu progresivních prvků nového regionalismu, a to zejména jsou-li motivovány snahou silně otevřených ekonomik a posílením jejich pozice v mezinárodním obchodě, existuje celá řada původních regionálních integrací, jejichž transformace v duchu nového regionalismu teprve začíná. V praxi tak můžeme konstatovat určité prolínání postupů starého a nového regionalismu. Vzhledem k síle globalizace se ovšem zdá, že do budoucna budou právě prvky nového regionalismu převládat a dominovat praxi i teorii světového regionalismu.

Na základě tohoto přesvědčení vznikla i tato kniha, která v podmínkách České republiky představuje první ucelený pokus o nastínění teorie a praxe nového regionalismu. Text je rozdělen do čtyř kapitol, které postupují od obecného ke konkrétnímu a získané poznatky o novém regionalismu postupně prohlubují a aplikují na případech celosvětového vývoje, vývoje ve vybraných regionech světové ekonomiky v Evropské unii a v České republice. První kapitola se zabývá teoretickými přístupy k novému regionalismu a jeho obecným vymezením. Druhá kapitola zkoumá světový regionalismus jako reálný jev. Hledá odpověď na otázky, zda se regionalismus skutečně stává globálním jevem a zda jeho formální proměny směrují k prohlubování regionální integrace. Blíže je vzornost zaměřena na dvě centra světové ekonomiky, a to Severní Ameriku a asijsko-tichomořskou oblast. Třetí kapitola se zabývá důsledky nového regionalismu pro Evropskou unii a jeho projevy v praxi evropského regionalismu. Čtvrtá kapitola je zaměřena na Českou republiku, zejména pak na změny v obchodní politice.

Kniha je určena všem zájemcům o tuto zajímavou a dynamicky se vyvíjející problematiku.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy