Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář

Bez DPH: 2 718,18 Kč S DPH: 2 990,00 Kč
Autor:

Lavický a kol.

ISBN: 978-80-7400-529-9
Počet stran: 2400
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EVK14
Datum vydání: 9.7.2014
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Doporučujeme objednat jako součást kompletu komentářů k NOZ za zvýhodněnou cenu - objednací číslo KOZ

Nový občanský zákoník sleduje příklon k evropským kontinentálním konvencím a přináší novou systematiku pojmosloví a hodnotová východiska.


* Obecná část občanského zákoníku je společným základem celého soukromého práva.
* Základní zásady soukromého práva kladou důraz na svobodu jednotlivce a spravedlnost.
* Svéprávnost člověka lze omezit nejdéle na tři roky a po jeho zhlédnutí.
* Člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není známo, kde se zdržuje, lze prohlásit za nezvěstného.
* Právnické osoby se dělí na korporace (spolky), fundace (nadace a nadační fondy) a ústavy.
* Novým kontrolním nástrojem ochrany zájmů opatrovance je opatrovnická rada.
* Relativní neplatnost právních jednání se preferuje před neplatností absolutní.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy